پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی, تبريز, آذربایجان شرقی