سامانه مرجع ابزار های آموزشی

سامانه مرجع ابزارهاي آموزشي شرکت رِگا يکي از جامع ترين سايت هاي ارائه دهنده ابزارهاي کمک آموزشي فلش در کشور مي باشد که بيش از 30.000 ابزار آموزشي و کمک آموزشي به صورت دسته بندي شده و در موضوعات مختلف دارد و مي تواند براي اساتيد، معلمان، دانشجويان و دانش آموزان بسيار کاربردي و آموزنده باشد. اين ابزار ها براي شرکت هاي توليد کننده محتوا و نيز شرکت هاي فعال در آموزش نيز بسيار کاربردي مي تواند باشد.

تيم فني شرکت رِگا طي يک برنامه 2 ساله تصميم به افزايش ابزارهاي آموزشي سامانه به 100 هزار ابزار را دارد که با اجراي موفق اين پروژه بدون شک برترين سامانه ارائه دهنده ابزارهاي آموزشي دنيا خواهد شد.

مزيت برتر اين ابزارهاي آموزشي تعاملي بودن بالاي 90 درصد ابزارها مي باشد که مي تواند جنبه آموزشي و فني دو چنداني داشته باشد.

همه اين ابزار هاي فارسي و بومي مي باشد.

آدرس سامانه ويکي انيميشن آموزشي شرکت رِگا به شرح زير مي باشد.

mediaroshd.ir

edumedia.ir