سيستم مديريت آموزش LMS

LMS چيست؟

يکي از مهمترين اجزا در آموزش الکترونيک، سيستم جامع مديريت يادگيري يا همان LMS مي باشد.

در آموزش مجازي تمامي تعاملات و ارتباطات دانشجويان با يکديگر و مشاهده محتواي الکترونيکي مربوط به خود از طريق اين سيستم ها صورت مي پذيرد.

اين سيستم در واقع در حيطه آموزش الکترونيک، حکم محل تحصيل دانشجويان را دارد. بعنوان مثال براي اينکه دانشجويان با اساتيد و ديگر هم کلاسي هاي خود ارتباط داشته باشند، از آخرين اطلاعيه ها و اعلانات درسي خود مطلع شوند، سر کلاس هاي درسي (کلاس مجازي) خود حضور يافته، مطالب درسي (محتواي الکترونيک) خود را که استاد در حال درس دادن آن است ببينند و مطالعه کنند، آخرين جزوات و تکاليف و آزمون ها را مشاهده کنند و در آنها مشارکت داشته باشند در محيط مديريت يادگيري پياده سازي شده است

برخي از ماژول هاي موجود و قابل اضافه به سيستم LMS:

 • کلاس مجازي : مطابق تقويم آموزشي استاد و دانشجويان در زمان هاي معين در کلاس مجازي آنلاين حاضر شده و استاد به ارائه درس و پرسش و پاسخ با دانشجويان مي پردازد.

 • گفتگوي دانشجويي : دانشجويان مي توانند در اتاق هاي گفتگوي کلاسي حضور پيدا کرده و با ديگر دانشجويان و اساتيد حل تمرين ارتباط برقرار نمايند.

 • انجمن هاي تخصصي : در اين انجمن ها دانشجويان در رابطه با موضوعات تعيين شده توسط استاد به تبادل نظر مي پردازند. اساتيد بر تبادل اطلاعات و نظر ها نظارت داشته و دانشجويان را راهنمايي مي نمايند.

 • پرسش و پاسخ با استاد : دانشجويان به کمک اين ماژول مي توانند سوالات خود را از استاد درس مربوطه سوال نموده و پاسخ خود را دريافت کنند.

 • تخته اشتراکي کلاس : استاد مي تواند مطالب آموزشي را در روي تخته سياه کلاسي براي دانشجويان به اشتراک گذاشته و دانشجويان در هنگام مطالعه محتواي آموزشي از اطلاعات ارائه شده در تخته اشتراکي کلاس بهره مي گيرند.

 • پيام کلاسي : به کمک اين ماژول اساتيد مي توانند براي تمام دانشجويان يا گروهي از ايشان پيام ارسال نموده و در مقابل دانشجويان مي توانند از طريق سيستم آموزش الکترونيکي به دريافت مشاوره و راهنمايي از اساتيد بپردازند.

 • مديريت فايل هاي کلاسي : اساتيد مي توانند علاوه بر به اشتراک گذاشتن فايل هاي کلاسي براي کل کلاس فايل هايي را نيز براي افراد يا گروه هاي خاص به اشتراک بگذارند.

 • آزمون آنلاين : آزمون آنلاين در دو حالت آزمايشي و اصلي ايجاد شده و در حالت آزمايشي دانشجو از زمان باز و امکان مشاهده پاسخ درست و بازخورد مربوطه در ضمن آزمون آنلاين برخوردار مي باشد.

 • سيستم ارائه محتوا :اين ماژول قابليت ارائه محتويات آموزشي را به صورت فايلهاي Flash و استاندارد SCORM )اسکورم) در اختيار کاربران سيستم قرار مي دهد.

 • مديريت کاربران: اين ماژول اين امکان را به مديران سامانه آموزش مجازي مي دهد تا کاربران را اضافه و حذف نمايند و همچنين دسترسي کاربران را براي قسمت هاي مختلف سامانه مديريت آموزش از راه دور مشخص نمايند. همچنين از طريق اين ماژول مي توانند اطلاعات کاربران را از سيستم هاي ديگ بخوانند و يا از سرويس هاي LDAP و ديگر سرويس هاي مشابه استفاده نمايند.

 • مديريت دوره و طبقه بندي: در سامانه آموزش الکترونيکي مکتب مجازي مديران آموزشي آموزشگاه ها، موسسات، سازمان ها، مدارس و دانشگاه ها مي توانند دوره هاي آموزشي خود را براساس دسته بندي مورد نياز خود براي ارائه محتواي الکترونيکي مورد نياز در سيستم آموزش از راه دور مکتب مجازي ايجاد نمايند.

 • تکاليف آنلاين: در ماژول تکاليف آنلاين سيستم آموزش مجازي مکتب مجازي اساتيد هر دوره مي توانند تکاليف مورد نياز را براي تمرين دانشجويان خود قرار دهند و زمان شروع و پايان و تاريخ هاي مورد نياز را مشخص نمايند.

 • سيستم نمره دهي: سيستم نمره دهي به اين صورت عمل مي کند که استاد مي تواند مشخص کند نمره تکليف و يا آزمون براساس عدد است يا حرف يا درصد و اگر عدد است بالاترين نمره چقدر است و اگر حرف است ميزان نمره هر حرف چقدر است و يا براي پاسخ هاي غلط در آزمون ها نمره منفي مشخص کند.

 • صدور گواهي: اين امکان در صورت درخواست مشتري به سامانه اضافه مي شود که براي کسانيکه دوره اي را در سامانه با موفقيت به پايان مي رسانند به طور خودکار يک گواهينامه پايان دوره صادر شود.

 • سيستم فعاليت هاي گروهي و گروه بندي دانش آموزان: از طريق اين سيستم استاد مي تواند بعضي از تکاليف و يا آزمون ها را به صورت گروهي تعريف نمايد و دانشجويان را به صورت گروه گروه تعريف نمايد تا آن ها مجبور به همکاري براي انجام تکاليف و يا آزمون ها شوند.

 • واژه نامه (Glossary): سيستم واژه نام براي تعريف لغات و عبارات تخصصي مي باشد که در هر دوره استاد مي تواند از آن استفاده نمايد تا دانشجويان با استفاه از آن لغات و عبارات تخصصي استفاده شده در درس ها را بهتر درک نمايند.

 • ويکي: اين سيستم آموزش از راه دور به استاد اجازه مي دهد تا لغات و عبارات تخصصي را به تعاريف و مقالات ديگري متصل نمايند.

 • سيستم چند زبانه : اين سامانه آموزش الکترونيکي قابليت چند زبانه بودن را دارد.

 • گزارشات: گزارش هاي پيش فرضي در سامانه در نظر گرفته شده است. اما براساس تغييرات داده براي سازمان مديريت کننده سامانه گزارش هاي مورد نياز به سامانه اضافه حواهند شد.

 

مشخصات نقش هاي ورودي به سيستم LMS رِگا:

1- نقش admin .
الف – admin : (system admin):اين نقش توانايي هاي زير با بايد داشته باشد .

 • فعال و غير فعال نمودن كاربران .

 • تائيد نقشهاي ثبت نامي جديد .

 • ديدن مشخصات كامل تمام كاربران از جمله password و edit كردن آنها .

 • امكان تغيير id و pass مربوط به خودش .

 • ديدن اطلاعات مربوط به خودش (profile) .

 • مكاتبات داخلي .

 • خروج .


ب:eduadmin (education admin)
اين نقش كه د رحقيقت رول مديريت آموزش را بازي مي كند بايد شامل مشخصات زير باشد

 • گروه بندي كردن نقش دانشجويان ثبت نام شده ( كه اين گروه بندي بايد بتواند بر حسب نام خانوادگي ، شماره دانشجوئي و يا manual انجام پذير باشد ) .

 • فعال و غير فعال كردن انتخاب واحد .

 • تائيد درسهاي انتخاب شده توسط اساتيد .

 • ارائه درس ( كه اساتيد اين دروس را انتخاب مي كنند ) .

 • ديدن ليست دروس انتخاب شده توسط اساتيد كه شامل موارد زير است :

 • نام استاد

 • درس انتخاب شده

 • جزئيات

 • ويرايش ( در اين قسمت بايد توانست درس ساخته شده توسط author را در آن قرار داد دانشجويان ثبت نام شده در درس را تائيد كند يا رد تائيد كند و يا دانشجويان ثبت نام شده را لغو ثبت نام كند ) .

 • ثبت نام گروهي در دروس را انجام دهد كه يكي از طريق upload يك ليست استاندارد(مثلاً excel) باشد و ديگري از طريق گروهاي موجود كه قبلاً گروه بندي شده اند .

 • مديريت مركز آموزش به شكلي كه بتوان يك رشته ( كه شامل تمام جزئيات اساتيد ، دانشجو ، واحد الكترونيكي و ..) را اضافه يا كم نمايد .

 • مديريت واحدهاي درسي كه در آن بتوان براي رشته موجود دروس را تعريف نمود .

 • مديريت ترم كه در آن بتوان يك ترم تحصيلي را با مشخصات شامل ، تاريخ شروع و اتمام ، وضعيت ( فعال ، غير فعال ، جاري ) و نام ترم ايجاد يا ويرايش نمود .

 • ديدن وضعيت تحصيلي دانشجويان بدين ترتيب كه چه مقدار از درس را مشاهده كرده اند.

 • مكاتبات داخلي .

 • ويرايش اطلاعات فردي .

 • خروج .2- نقش استاد :
اين نقش توانائيهاي زير را بايد داشته باشد :
درخواست ارائه درس ( از واحدهاي ارائه شده توسط edua admin) .
فهرست واحدهاي ارائه شده كه در آن هر درس شامل گزارش و مديرت است و قسمت مديريت شامل :
الف – مديريت كلاسهاي مجازي (كه تاريخ وساعت شروع وپايان را دريافت ميكند ) .
ب – بحث هاي درس كه در آن هر يك از دانشجويان يك موضوع را تعيين مي كنند و بقيه ( دانشجويان و استاتيد ) در رابطه با آن نظرات خود را مي نويسند .
ج- مديريت اطلاعيه ها كه درآن استاد اطلاعيه خود را قرار مي دهد و يا ويرايش ميكند .
د – فهرست دانشجويان .
ه ـ مديريت تمرينها ( در آن مي تواند يك تمرين را upload كند، مهلت ارسال پاسخ را تعيين كند و پاسخ هر تمرين جداگانه (با اسم ارسال كننده ) مشخص ميشود .
و – مديريت نمره دهي كه در آن روال نمره دهي درس را براي دانشجو بيان مي كند .
ويرايش اطلاعات فردي .
مكاتبات داخلي .
تقويم آموزشي كه در آن استاد تاريخ امتحانات ، كويزها و كلاسهاي مجازي را مشخص كند .
درخت محتواي درسي ( واحد الكترونيكي ) .
خروج .
3- نقش دانشجو :
اين نقش بايد توانائيهاي زير را داشته باشد :
1- انتخاب واحد درسي كه شامل .
الف – دروسي كه مي تواند در آن انتخاب واحد كند .
ب – دروسي كه در آن انتخاب واحد گروه ( مي تواند حذف هم بكند ) .
2- فهرست واحدهاي اخذ شده كه شامل دروس است كه انتخاب واحد نموده و تائيد شده و با ورود به هر كدام :
الف – رويت محتواي دروس ( بصورت درختي ) که گزارش آن به استاد ارسال ميگردد .
ب – مشاهده تقويم آموزشي .
ج – ورود به كلاس مجازي .
د- بحثهاي درسي ( قبلاً ذكر شده ) .
هـ - تمرينها ( ديدن تمريني كه استاد گذاشته و ارسال پاسخ آن (upload) .
و- مشاهده اطلاعيه ها .
ز- كارنامه .
ط- ارسال پيشنهاد به eduadmin .
3- جستجو ( كه مي تواند بر حسب نام دانشجو يا نام استاد يا نام درس در سايت جستجو نمايد ) .
4- مكاتبات داخلي .
5- ويرايش اطلاعات فردي .
6- خروج .

4- نقش مولف
اين نقش كه نقش مهم و تعيين كننده اي است شامل قسمتهاي زير است :
1-ايجاد واحد درسي الكترونيكي كه در آن يك واحد با مشخصات نام ، شرح ، كد دريافت ميگردد .
2-فهرست واحدهاي درسي الكترونيكي .
3-نمايش درخت واحد هاي درسي الكترونيكي .
4-ايجاد مبحث درسي كه در آن يك مبحث با نام خاصي مربوط به يك درس ( مثلاً فصل اول ) ايجاد ميشود .
5-فهرست مباحث درسي .
6-ورود به author tool ( كه در ادامه توضيح داده ميشود ) .
7-ايجاد محتواي درسي ( كه يك درس استاندارد از قبل ساخته شده راupload مي كند ( در يك مكان مشخص upload ميگردد ) .
8-فهرست محتواهاي درسي بر حسب گروه ها ( در هرگروه محتواهاي درسي جداگانه موجودند ) .
9-ويرايش اطلاعات فردي .
10-مكاتبات داخلي .
11-خروج .