منشور اخلاقی

منشور اخلاقی شرکت رِگا

ما، کارکنان و مديران شرکت فني مهندسي رِگا، در تمام سطوح سازماني و به ‌عنوان يک خانواده بزرگ درکمال وقت شناسي، وظيفه شناسي، مسئوليت پذيري، با خوش رويي و حسن خلق، رعايت ضوابط و مقررات،راهنمايي ومشاوره، امانت داري، انصاف و عدالت، آراستگي، صبر و متانت، استقبال و مشايعت، براي خدمت به ارباب رجوع و رعايت حقوق آنان هم‌پيمان مي شويم. بر اين باوريم که بايد همواره با همت و اراده و خدمات صادقانه، خود را به مراجعان شرکت تقديم کنيم، تلاشمان بر اين است که فضاي شرکت، آرام و با صفا و آکنده از مهر شادي باشد . مي‌کوشيم از اين منظر، با خشنودي خلق، موجبات خشنودي خالقي مهربان را فراهم آوريم.

1363423690_123 

منشور مشتري مداري شرکت رِگا:

پر واضح است که امروزه در دنياي کسب و کار اصلي ترين عنصر "مشتري" مي باشد. تحقق اصل "رضايت مشتري" يا بعبارت ديگر موفقيت در کسب و کار بر اساس اعتقاد و درک سخن "هميشه حق با مشتري است" و همچنين التزام عملي به اصل "مشتري مداري" مي باشد. در حقيقت فهم و ارائه پاسخ مناسب به پرسش مهم "مشتري چه مي خواهد؟" يکي از بنيادي ترين گامها در راستاي رسيدن به اهداف فوق مي باشد. پاسخ ما در شرکت رِگا اين است که:

1- ما مي دانيم که اولين خواسته مشتري «احترام» است. مشتري به عنوان يک شخص و يک انسان، داراي هويتي مستقل و شخصيتي مدني است که هميشه دوست دارد اين هويت و شخصيت پاس داشته شود و از يک ديدگاه محترمانه به وي نگريسته شود. در برخورد اول با مشتري بايد با متانت هر چه تمامتر و با نشاطي برخاسته از علاقه از وي استقبال کرد، با اين کار هم «شخصيت انساني» او را پاس داشته ايم و هم نوع پاسخ مشتري به رفتارهاي خود را ترسيم کرده و به او اثبات کرده ايم. مشتري که با برخوردي مشتاقانه و محترمانه رو به رو شود، در صدد پاسخي مشتاقانه و محترمانه برخواهد آمد. از اين رو فضايي به وجود مي آوريم که در آن مشتري احساس «بيگانگي» نخواهد کرد.

2- ما مي دانيم که مشتري در نگاه اول خود ظاهر « آراسته ، مرتب، منظم و تميز» کارکنان و محلي که در آن وارد مي شود را مي سنجد و هر چقدر اين ظاهر آراسته تر باشد، تشويش هاي دروني مشتري کمتر و کمتر مي شود و جاي خود را به آرامش و احساس رضايت خواهد داد.

3- ما مي دانيم که عرضه کالا و خدمات «مورد نياز» مشتري در اين شرکت مي تواند اطمينان وي را به ما افزايش دهد. وقتي مشتري را به خاطر نداشتن کالايي از خود دور مي کنيم، يقينا برگشت او را به سوي خود با ترديد جدي مواجه کرده ايم. مشتري در فضايي رفت و آمد خواهد داشت که آرامش فکري او را به هم نريزد و يقينا صداقت مديران و کارکنان و تلاش آنها براي حفظ اين آرامش فکري، او را در مراجعات بعدي جدي تر خواهد کرد. تا آنجايي که امکان دارد بايد به درخواست هاي مشتريان خود پاسخ «بله» داشته باشيم.

4- ما مي دانيم که براي مشتري «کيفيت خدمات» مهمترين عامل مراجعه به اين شرکت مي باشد.مديراني موفق هستند که اين کيفيت را براي مشتريان خود «تضمين» کنند. مشتري شايد بتواند برخورد تند کارمندان را تحمل کند، شايد بتواند اتلاف زمان را ناديده بگيرد، اما يقينا نمي تواند از « کيفيت کار» بسادگي بگذرد. او حتي حاضر است بهاي بيشتري بپردازد، مشروط بر اينکه «کيفيت» خدمات اراائه شده را برايش تضمين کنند.

5- ما مي دانيم که براي مشتري «قيمت» و «بهاي» خدمات ارائه شده مهم است. مشتري قبل از اينکه به اين شرکت بيايد، يقينا به چند موسسه ديگر سر زده است و کما بيش از وضعيت «نرخ » هاي بازار آگاه شده است.او ضمن اينکه « کيفيت» کار را مدنظر دارد، مايل است که «بهاي» کيفيت ارائه شده مناسب بوده و با وضعيت مالي وي سازگار باشد.

6- ما مي دانيم که مشتري انتظار دارد در حداقل «زمان» خدمات ارائه شده به وي صورت گيرد و از طولاني شدن زمان هراس دارد. بخصوص مشترياني که از مسيرهاي طولاني تري مراجعه کنند. و بناچار برگشت آن مسير را بايد بپذيرند. از اين رو ايجاد يک «چرخه کاري» مناسب که در آن بتوان از «اتلاف وقت» جلوگيري کرد خواسته دروني مشتريان است. در اين چرخه دو اصل «سرعت» و «دقت» انجام کار و توالي خدمات مهم است. مديران شرکت براي آنکه بتوانند مشتريان را راضي نگه دارند، بايد به ايجاد اين چرخه همت گمارند و از کارکناني استفاده کنند که مفهوم «زمان»را بخوبي درک کنند.

7- ما مي دانيم که دستيابي مشتريان به رده هاي بالاتر مي تواند مشتري را براي مراجعات بعدي مصمم تر کند. وقتي در مشتري اين اعتماد را به وجود بياوريم که در صورت لزوم مي تواند رده هاي بالاي مديريت شرکت را براحتي ملاقات کند و حرف هاي خودرا با آنها در ميان بگذارد، يقينا حضور او را در شرکت خود «تثبيت» کرده ايم.

8- ما مي دانيم که ايجاد تحول و تنوع در محيط کاري بر اساس«پيشنهاد» مشتريان، آنها را در همکاري با شرکت ترغيب کرده و با اين کار آنها خود را جزيي از اين شرکت خواهند پنداشت. مديراني که ديدگاه مشتريان- حتي مشتريان ناراضي- را با اهميت هر چه بيشتر پيگيري و مطالعه مي کنند و سعي به اجرا در آوردن آنها دارند، از جمله مديران موفقي هستند که راه پيشرفت و نفوذ در دل مشتريان را يافته اند.

9- ما مي دانيم که رضايت همکاران عامل اصلي براي «رضايت مشتريان» است. هر گاه در اين شرکت کارمندان از ميزان رفاه و دستمزد خويش ناراضي باشند، بدون شک همان ميزان نارضايتي را به مشتريان انتقال خواهند داد. همواره سعي مي شود به «رضايت» کارکنان همان قدر اهميت بدهيم که به «رضايت مشتريان» اهميت مي دهند هيچ موسسه اي بدون «کارمندان راضي» نمي تواند قدم به وادي «رضايتمندي مشتريان» بگذارد.

10- ما مي دانيم که ايجاد «روح اعتماد» و «صداقت» در محيط کار از پارامترهاي استوار «مشتري مداري» است و بايد به اين نکته ايمان بياوريم که «حيات اقتصادي ما به رضايت مشتريان ما وابسته است و بدون حضور مشتري ما هم نخواهيم بود.