واحد برگزاری دوره های آموزشی توليد محتوا

واحد برگزاری دوره های آموزشی توليد محتوا

با وجود اقدامات ارزشمند و گسترده صورت گرفته، هنوز مدارس هوشمند به صورت کامل در سطح کشور شكل نگرفته و مدارس هوشمند موجود نيز با مشكلاتي روبرو هستند.
دپارتمان هوشمد سازي رِگا به عنوان يکي از شرکت هاي پيشتاز در امر آموزش الکترونيکي و هوشمند سازي با 5 سال سابقه در تهيه بيش از 1000 ساعت دوره و محتواهاي مختلف آموزشي از مقطع ابتدايي تا آموزش عالي، با هدف هدايت و راهنمايي مدارس کشور در مسير هوشمندسازي آماده ارائه خدمات مختلف در اين حوزه مي باشد.
توليد محتواي آموزشي، امروزه در مراکز آموزشي، به مهمترين دغدغه متوليان امر آموزش، معلمان و اساتيد دانشگاه تبديل شده است. حتي براي افراد سنتي که تصور مي کنند کارشان بدون نياز به امکانات فنآوري اطلاعات و ارتباطات و به طور کامل و بي عيب در حال اجراست، وسوسه به کارگرفتن امکانات فن آوري اطلاعات وجود داشته و حداقل، براي ماندن در گود رقابت و پيشي گرفتن از همکاران خود، به شدت دنبال فراگيري متدها و مهارتهاي به کارگيري ابزارهاي آموزشي جديد هستند.

 

در اين راستا دپارتمان هوشمند سازي رِگا اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي زير نموده است:

  • دوره هاي آموزشي توليد محتوا الکترونيکی

  • دوره هاي آموزشي بومي ساز ابزارهاي آموزشی

 

اين دوره هاي آموزشي سبب ارتقاي دانش و سواد فناوري و ديجيتالي و استفاده مؤثر از فرصت‌هاي فناوري در فرآيند ياددهي و يادگيري و ايجاد پايگاه محتواهاي توليد شده در شبکه ملي مدارس ايران براي استفاده عموم مخاطبان مي‌شود.
توليد محتوا براساس يک طرح درس پويا و سناريو (نقشه توليد محتواي الکترونيک قبل از اقدام به توليد) انجام مي‌شود.

سرفصل دوره ها به شرح ذيل مي باشد: