واحد توليد آزمايشگاه های مجازی تعاملی

معرفی واحد آزمايشگاه مجازی رِگا:

يكي از ملزومات موفقيت آموزش الكترونيكي به كار گيري دورآزمايشگاه ها در كنار سيستم آموزش از راه دور مي باشد.

ساخت آزمايشگاه مجازي يکي ديگر از خدمات برجسته دپارتمان آموزش الکترونيکي شرکت رِگا مي باشد. در اين راهکار  آزمايشگاه به صورت محيط سه بعدي و تعاملي شبيه سازي شده و کاربر مي تواند بدون حضور فيزيکي نسبت به انجام آزمايش ها به صورت مجازي و تعاملي و از راه دور بپردازد. آزمايشگاه مجازي شرکت رِگا بر اساس مستندات آزمايشگاه هاي واقعي شبيه سازي شده و پياده مي شود.

دورآزمايشگاه ها را مي توان به سه گروه عمده دسته بندي كرد. گروه اول، آزمايشگاه هايمجازي، گروه دوم آزمايشگاه هاي از راه دور و گروه سوم، آزمايشگاه هاي مجازي ازراه دور مي باشند.

گروه اول (آزمايشگاه هاي مجازي)، آزمايشگاه هايي مي باشند كه به طور مجازي پياده سازي مي شوند و آزمايش هاي مختلف را شبيه سازي مي نمايند. اين آزمايشگاه ها با به كارگيري رابط هاي گرافيكي امكان ارتباط از راه دور را برقرار مي سازند . نمونه اي ازاين آزمايشگاه ها كه در دانشگاه ادينبرگ توسط رابطهاي نرمافزاري و جاوا پياده سازي شده است. در آزمايشگاه هاي مجازي دانشجو ازراه دور به سرور آزمايشگاه متصل گرديده، آزمايش مورد نظر را انتخاب نموده، برخي پارامترهاي آزمايش را تغيير داده و برنامه شبيه سازي را اجرا مي نمايد و سپس نتايج آزمايش را به صورت متن و يا گرافيكي با فرمت هاي مختلف دريافت مي نمايد. اين گونه آزمايش هاي با رابط هاي گرافيکي مختلفي همچون نرم افزار فلش و زبان برنامه نويسي Action Script نيز قابل پياده کردن مي باشد.

گروه دوم (آزمايشگاه هاي از راه دور)، آزمايشگاه هايي هستند كه دانشجو مي تواند براي انجام آزمايش هاي واقعي از راه دور بر روي بستر اينترنت با آنها ارتباط برقرار نمايد. عموما دانشجويان از راه دور از طريق وب مي توانند تعدادي از پارامترها را تغيير داده و آزمايش دلخواه خود را انجام دهند. سپس مي توانند نتايج را مشاهده نموده و مي توان داده هاي ، موردنظر را با فرمت هاي مختلف دريافت نمايند.

گروه سوم (آزمايشگاه هاي مجازي از راه دور)، كه تركيبي از دو آزمايشگاه قبلي مي باشند. اين گروه از آزمايشگاه ها كامل ترين نوع آزمايشگاه ها بوده و شامل مزاياي هر دو گروه قبلي مي باشند. در اين گونه از سيستم ها دانشجو ابتدا با اتصال به آزمايشگاه آزمايش مربوطه را به روش شبيه سازي اجرا مي كند پس از اجراي كامل و پاسخ دادن به سؤالات سيستم هوشمند مربوطه، اجازه كار با سيستم واقعي را پيداخواهد كرد. در شکل هاي زير به يک نمونه برقي و يک نمونه مکانيکي از اين نوع گروه که توسط ما بومي سازي و شبيه سازي شده است خواهيم پرداخت. در شکل هاي زير شبيه ساز نرم افزاري آزمايشگاه مباني برق و آزمايشگاه پنوماتيک پياده شده است. از آنجاييکه اين شبيه ساز در نرم افزار فلش طراحي شده است قابليت ارائه به صورت مجازي را مي باشد.

مشاهده برخی از نمونه کارها

مشاهده برخی از نمونه کارها

برخي از نمونه هاي آزمايشگاهي مجازي که توسط دپارتمان آموزش الکترونيکي رِگا توليد شده است را مي توانيد در ادامه مشاهده کنيد.
مشاهده نمونه کارها
وب سايت اختصاصی طراحی و توسعه آزمايشگاه مجازی

وب سايت اختصاصی طراحی و توسعه آزمايشگاه مجازی

در آينده ي خيلي نزديک تيم فني شرکت رِگا براي اولين بار در ايران اقدام به راه اندازي تخصصي وب سايت توليد،طراحي و بومي سازي آزمايشگاه هاي مجازي به آدرس virlab.ir خواهد کرد.
ورود به سایت virlab.ir