واحد توليد دوره های آموزشی پزشکی

مزايای اجرای دوره هاي آموزشی الکترونيکی

برنامه هاي مدون رشته ها

مشمولين قانون آموزش مداوم

معرفي پيشنهاد تهيه دوره هاي آموزش الکترونيکي براي پزشکان


معرفي پيشنهاد تهيه دوره هاي آموزش الکترونيکي براي پزشکان

شرکت فني مهندسي رِگا با مشارکت اداره آموزش مداوم پزشکي تبريز و با همکاري تمامي پزشکان عضو هيئت علمي دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور اقدام به تهيه دوره هاي آموزشي الکترونيکي براي مشولين قانون آموزش مداوم پزشکي کشور نموده است.

در اين پيشنهاد تمامي پزشکاني که عضو هيئت علمي مي باشند(در صورتي که پزشک محترم عضو هيئت علمي نباشد مي تواند با ارائه يکي از همکاران و دوستان عضو هيئت علمي خود از مزاياي اين طرح نيز برخوردارباشد) با ارائه محتواي دوره طبق فرمت تهيه محتواي آموزشي و همکاري در مراحل تدوين برنامه هاي آموزش مداوم اينترنتي از مزايايي اجراي دوره هاي آموزشي الکترونيکي بدون پرداخت هر گونه هزينه اي برخوردار بشوند.

به طور خلاصه مراحل اجراي دوره در آخرين اسلايد اين بخش و با نام راهنماي عملياتي نحوه تدوين برنامه هاي آموزش مداوم اينترنتي تشريح شده است.


مشمولين قانون آموزش مداوم چه کساني هستند؟

الف) گروه پزشكي : شامل دانش آموختگان مقاطع دكترا و بالاتر رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و علوم آزمايشگاهي

ب) گروه پيراپزشكي: شامل دانش آموختگان مقاطع كارشناسي و بالاتر رشته هاي پرستاري، مامائي، علوم آزمايشگاهي، بينائي سنجي، فيزيوتراپي، شنوائي سنجي، گفتار درماني، راديولوژي، كاردرماني و كارشناسي ارشد داروسازي و دندانپزشكي


برنامه هاي مدون ويژه چه رشته هايي است؟

دانش آموختگان رشته هاي 17 گانه ذيل بايستي حداقل 40 درصد امتياز مورد نياز (50 امتياز در طول دوره پنج ساله) را از برنامه هاي مدون كسب نمايند.

رشته هاي 17 گانه عبارتند از: پزشكان، داروسازان و دندانپزشكان عمومي / دكتراي علوم آزمايشگاهي/ متخصصين ارتوپدي، روانپزشكي، جراحي عمومي، راديولوژي، كودكان، بيهوشي، بيماريهاي داخلي، زنان زايمان، چشم پزشكي، ارولوژي، گوش و حلق وبيني، پوست، پاتولوژي

حداكثر تا 50 درصد امتيازات لازم (62.5) امتياز مي تواند از نوع غير حضوري (خودآموزي هاي مكتوب و مجازي) باشد.

امتياز دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي، فعاليتهاي آموزشي پژوهشي نوع چهارم (تاليف، ترجمه، درج مقاله، كنگره هاي خارج از كشور و ...) و برنامه هاي مجازي معادل مدون مي تواند جايگزين نيمي از امتيازات مدون (25 امتياز) شوند. حداكثر 60% امتيازات مي تواند از فعاليتهاي آموزشي پژوهشي نوع چهارم باشد.

اعضاي هيئت علمي مي توانند امتياز مورد نياز را از هر كدام از انواع برنامه ها اخذ نمايند.


مزايايي اجراي دوره هاي آموزشي الکترونيکي

معرفي دوره در سامانه اداره آموزش مداوم کشور و آشنايي متخصصين و پزشکان کشور با تخصص مولف برنامه

اختصاص امتياز دانش پژوهي آموزشي براي مولفين محتوا جهت ارتقا اعضاي هيات علمي

مجوز صدور يا تمديد پروانه اشتغال يا مطب براي اساتيد و اعضاي غير هيات علمي

داراي امتياز آموزش مداوم

در آمد 55 درصدي از فروش هر دوره


مراحل تدوين برنامه هاي آموزش مداوم اينترنتي

ارسال محتواي برنامه تدوين شده و مستندات مربوطه مطابق فرمت تهيه محتواي آموزشي به شرکت رِگا

(موبايل: 09147774600- تلفن: 5251221 (داخلي 1)– ايميل :    arjmand65@gmail.comآدرس: پل قاري، خيابان استانداري، مجتمع جواهر، طبقه 3، واحد 9)

کنترل صداي ضبط شده شرکت از سوي استاد مربوطه براي نبودن هرگونه مشکل تلفظ علمي و نگارشي

تهيه برنامه مطابق با دستورالعمل تدوين محتواي برنامه هاي آموزش مداوم اينترنتي کشور توسط شرکت رِگا

بررسي و بازبيني برنامه براي اصلاح اشكالات و نواقص احتمالي توسط استاد مربوطه

تحويل دوره از سوي استاد مربوطه به اداره آموزش مداوم تبريز

انجام فرايند داوري برنامه آموزشي در اداره آموزش مداوم تبريز

دريافت مجوز از دفتر آموزش مداوم کشور

انتشار عمومي برنامه در سايت آموزش مداوم اينترنتي


فرمت تهيه محتواي آموزشي

پيرو استاندارد اداره آموزش مداوم پزشکي کشور مستندات لازم براي تهيه دوره هاي آموزشي به شرح ذيل مي باشد:

  1. اسامي، درجه علمي، تخصص مولف (دبير برنامه) يا مولفين (شامل دبير و همکاران برنامه )
  2. عکس مولف (دبير برنامه) يا مولفين (شامل دبير و همکاران برنامه )
  3. رزومه مولف (دبير برنامه) يا مولفين (شامل دبير و همکاران برنامه )
  4. عنوان دوره
  5. پيشگفتار شامل مطالبي که در دوره ارائه مي شود و جامعه مخاطبان دوره شامل (ارتوپد، جراح، دندانپزشک، داخلي، غدد، چشم پزشک، بهيار، پرستار،  عوام و ..)
  6. ده سوال تستي (چهار گزينه اي) به همراه پاسخ صحيح
  7. متن دوره شامل 20 الي 30 صفحه يا 4500 تا 6000 کلمه به همراه اهداف آموزشي دوره (دوره تاليف شده بايستي داراي فهرست و منابع باشد.)
  8. پنج سوال تشريحي (طرح درس) به همراه پاسخ صحيح و توضيح براي هر يک سوال

نکته 1 : جامعه مخاطبان بعد از تاييد نهايي و صدور گواهي دوره توسط اداره آموزش مداوم ويرايش خواهد شد.

نکته2 : همه مستندات بالا به صورت تايپ شده در قالب فايل ورد (word) يا پاورپوينت (powerpoint) و با ويرايش علمي و نگارشي کامل داده شود. صحت مطالب بايستي مورد تاييد قرار بگيرد چرا که بعد از توليد به علت ضبط صدا امکان اصلاح مقدور نمي باشد.

نکته 3 : در صورتي که متن دوره بيش از 20 الي 30 صفحه يا 3000 تا 4500 کلمه باشد مي توان در دو دوره و يا بيشتر ارائه کرد.

نکته 4 : با توجه به تاکيد اداره آموزش مداوم و نيز جهت بالا رفتن امتياز بازآموزي دوره، در متن دوره حتما از عکس ها و در گالري دوره از فيلم هاي دست اول يا رايج موجود در اينترنت (بين نيم ساعت تا 2 ساعت) استفاده شود. 


راهنمای عملياتی نحوه تدوين برنامه های آموزش مداوم اينترنتی

a.m flowchart