واحد طراحی اينترو و تيزر

واحد طراحی اينترو و تيزر

معرفي واحد طراحي تيزر رِگا
امروزه هر شرکت، واحد توليدي، موسسه و يا هر نهاد ديگري ميداند، که بدون استفاده از تيزر تبليغاتي نمي تواند خود را به مخاطب معرفي نمايد. اينترو همان تيزر معرفي و وروديه مالتي مديا يا سايت مي باشد که با نرم افزار هاي فلش(به صورت دو بعدي) و افترافکت (به صورت سه بعدي) ساخته مي شوند. اينترو مي تواند به معرفي سريع و اطلاع رساني موارد مورد نظر در مالتي مديا به کاربر بپردازيد. زمان اينترو معمولا حدود 20 الي 30 ثانيه مي باشد. استفاده از تلفيق هنرمندانه گرافيک، تصوير، صدا، نور و البته جادوي انيميشن آنچنان پر اثر و ماندگار است؛ که تيزر تبليغاتي را در ذهن و ضمير مخاطب جاي ميدهد. يك تيزر تبليغاتي با لايه هاي مختلف خود بايد سعي در ايجاد معروفيت يك برند و در نهايت افزايش فروش داشته باشد و اين به جز با دانش و تفكر و آگاهي از جنبه هاي مختلف بازار و تسلط كامل به بخشهاي مختلف ساخت كليپ و فيلم به دست نخواهد آمد. تيزر تبليغاتي با عبور از عادت هاي روزانه افراد سعي در شكستن خط كشي هاي روزمره دارد تا از طريق انجام يك تلاش جديد و يك تجربه جديد پيام خود را به بيننده اي كه از ديدن اين اتفاق هيجان زده شده است ، ارسال كند . و از طريق عبور از يك تكرار ، يك پيام تجاري را ذر بهترين شرايط انتقال دهد. تيم فني شرکت رِگا با استفاده از آخرين تکنيک هاي روز دنيا به طراحي مدرن ترين تيزرهاي تبليغاتي مي پردازد که باعث به هم ريختن الگوهاي ذهني مخاطب , افزايش قدرت يك نام تجاري و نفوذ در افكار مردم استفاده از شخصيتها ي معروف و شناخته شده در تيزر مي گردد.
مراحل طراحي و ساخت تيزر تبليغاتي در رِگا:

مشخص شدن تيم داستان و کارگردان هنري:

پس از تأييد نماهاي تيم داستان story Board در رابطه با هدف تيزر و کارگردان هنري يا Art- director ، تأييد مراحل ساخت و توليد آغاز مي شود. دراين مرحله بايد همه مراحل تکنيکي براي پياده کردن تيم داستان story– Board فراهم شود. تا نتيجه مطلوب به دست آيد. کوچکترين کاستي دراين مرحله مي تواند به ساخت تيزر لطمه بزند. وقتي تيزر يا پيام تبليغاتي ساخته شد. آن وقت مرحله ارزشيابي اوليه انجام شود.

ارزشيابي تيزرتبليغاتي پيش ازپخش:

پيش از آن که تيزر روي آنتن برود و پخش شود، گروهي از مخاطبان با فرهنگ هاي مختلف که نمودار مخاطبان تيزر هستند، انتخاب مي شوند و در جلسه اي تيزر را تماشا مي نمايند، سپس بر اساس پرسش نامه اي که از قبل تهيه شده که شامل اهداف پخش تيزر است توسط گروه نمونه مخاطبان به پرسش هاي مطرح شده پاسخ مي دهند. در اين مرحله از ارزشيابي بررسي پاسخ هايي که گروه نمونه که معمولاً بيشتر از سي نفر نيستند مورد بررسي دقيق قرارمي گيرد. تنظيم پرسش نامه بايد طوري باشد که با پاسخ هاي کوتاه توسط گروه نمونه جواب داده شود. پس از جمع آوري پرسش نامه ها مرحله بررسي دقيق آن توسط سفارش دهنده تيزر و کارگردان هنري يا Art- director انجام مي شود و نقاط ضعف تيزر مشخص مي شود. چنانچه موارد مهمي به دست آمد، از آن ها جهت تغيير تيزر يا جابه جايي نماها استفاده مي شود تا در نهايت پس از ارزشيابي اوليه با تغييراتي که در تيزر داده مي شود، تيزر آماده پخش گردد.

انتخاب زمان پخش :

با يک بررسي ساده به آساني مي توان زمان پخش تيزر را تعيين گردد. اگر مخاطبان کودکان هستند، براساس اين که کودکان چه زماني بيشترين بيننده را تشکيل مي دهند، براي پخش انتخاب مي گردد. اگر تيزر براي بزرگسالان طراحي شده است و کالاي مورد تبليغ مربوط به استفاده بزرگسالان است ، بهترين زمان پخش براي اين گروه انتخاب مي شود هميشه مخاطبان با توجه به ويژگي و نوع کالاي مورد تبليغ انتخاب گردند . بهترين زمان براي پخش تيزر زماني است که. با توجه به نوع کالاي مورد تبليغ و گروه مصرف کننده، بيشترين تعداد مخاطب آن را ببينند.

نقش feed-back يا عکس العمل مخاطبان درمقابل تيزر :

معمولاً شرکت هاي صاحب نام با استفاده از گروه تحقيق و تنظيم پرسش نامه گروه هاي مختلف مخاطبان را از نظر گروه سني و تفاوت هاي فرهنگي در نظر مي گيرند و عقيدهآن ها را با توجه به پرسش نامه جستجو مي کنند. حاصل اندازه گيري عکس العمل مخاطبان به ما کمک مي کند تا ميزان رؤيت و ميزان تأثيرگذاري آن بر مخاطبان روشن شود.

بررسي عکس العمل مخاطبان در مقابل تيزر پخش شده به ما کمک مي کند که دريابيم تا چه اندازه تيزر پخش شده اثرگذار بوده است و چه تعداد از مخاطبان آن را مشاهده کرده اند. يکي ديگر از وظايف گروه تحقيق، بررسي ميزان افزايش فروش کالاي مورد تبليغ است.

با توجه به اين که براي پخش تيزر زمان معيني را درنظر مي گيرند. معمولاً به دو روش مي توان جمع آوري عکس العمل مخاطبان را اندازه گيري کرد: روش اول پس از پايان دورهپخش تيزر و روش دوم اندازه گيري عکس العمل مخاطبان درخلال پخش تيزر.

تنظيم پرسش نامه در مرحله ارزشيابي اوليه و ارزشيابي مرحله پس از پخش بايد درجهت اهداف تيزر هوشمندانه و به طوري که مخاطبان بتوانند به سؤالات پاسخ کوتاه دهند. الگوي خاصي برا ي تنظيم پرسش نامه تحقيقاتي وجود ندارد .