واحد طراحی گرافیکی

واحد طراحی گرافیکی

ست اداری
داشتن يک ست اداري شکيل يکي از الزامات افزايش شخصيت کاري هر مجموعه اي است. ست اداري يا به اصطلاح اوراق اداري، در راستاي هويت سازماني يک شرکت مکمل "نشانه" است، يک ست اداري در واقع اوراق بهاداري هستند که ارزش يک سازمان ، شرکت و يا برند با اين اوراق سنجيده و محک مي خورند و بايد داراي وزن و ترکيب بندي ويژه اي باشد تا بتواند شخصيت يک مجموعه را با درستي در ذهن بيننده ترسيم نمايد.ست اوراق اداري مي تواند شامل موارد زير باشد:
 • سربرگ A4 و A5
 • پاکت نامه
 • پاکت A4و پاکت A5
 • کارت ويزيت
 • کاغذ يادداشت
 • فاکتورها
 • سي دي
 • پاکت سي دي
 • فولدر
 • بروشور
 • کاتالوگ
هر يک از اين موارد ذکر شده بايد به گونه اي طراحي شود  تا در هنگام قرار گرفتن در کنار ساير موارد نظم، ترکيب بندي و به اصطلاح چارچوب اصلي طرح حفظ شود تا کل مجموعه اوراق اداري در يک خانواده ديده شود. علي رغم اينکه مانند يک خانواده در کنار هم هستند ولي هرکدام از اينها کاربرد جداگانه اي دارد و جزء لاينفک از تبليغات به شمار مي آيند که يک شرکت اعم از خصوصي، دولتي و ارگانها و شرکت هاي مختلف براي انجام امور تبليغاتي و انجام امور مکاتبه اي و ... از آن استفاده مي کنند. بسته به نوع سازمان ، شرکت يا برند و بسته به نوع مخاطبين اين مجموعه ها، ست هاي اوراق اداري در دسته بندي هاي: تجاري، فرهنگي، سياسي، علمي و مذهبي و ... که عليرغم اينکه هرکدام از اينها در رده هاي مختلف موضوعي قرار گرفته و طبقه بندي شده اند ولي ممکن است وجوه مشترکي با هم داشته باشند و چند موضوع با هم ادغام شده در قالب يک موضوع خاص مطرح شوند به عبارتي ست تجاري ممکن است جنبه علمي و فرهنگي داشته باشد مانند طراحي ست براي آژانس هاي مسافرتي و يا ست سياسي، مذهبي در کنار هم مطرح شوند و يک عنوان واحد را تشکيل دهند يا اينکه يک مجتمع فرهنگي علاوه بر فعاليت هاي فرهنگي و علمي، نوع تجارت و کسب و کار درآمد به حساب مي آيد که در اين مورد چند موضوع (فرهنگي، علمي، تجاري) با يکديگر ادغام شده اند.
سربرگ
سربرگ يا سرنامه عبارت است از: برگه، ورق، تکه کاغذي که متن نامه در آن نوشته شده و جهت ارسال پيامي يا براي درخواست چيزي و ... براي برقراري ارتباط با موسسات و ارگانهاي ديگر مي باشد. بارها ديده ايد که مثلا براي اموري به موسسه يا ارگان و مراکز آموزشي مراجعه کرده ايد در عين حال که معرفي نامه اي همراه خود داشته ايد تا با توجه به آن به امور شما رسيدگي شود. يک سربرگ زيبا مي تواند توجه هر مديري را براي خواندن نامه ارسالي شما ترغيب کند.يکي از اصول دنياي تبليغات جذب مخاطب است بنابراين مهمترين اصل در تبليغات تجاري ظاهر زيبا و جذاب اوراق اداري شما مي باشد. سربرگ برگه اي است که بطور معمول در قطع A4 21*7/29 سانتيمتر ارائه مي شود و براي انجام امور نامه نگاري ادارات و موسسات يا اشخاص حقيقي مورد استفاده قرار مي گيرد. مواردي که امکان حضور در سربرگ را دارند، عبارتند از: نشانه و عنوان، نشاني، عناوين مانند «تاريخ، شماره، پيوست» که با توجه به فايل هاي آماده براي نامه نگاري هاي اداري، بر روي سربرگ چاپ نمي شوند و تنها فضاي لازم براي چاپ آنها توسط چاپگرهاي روميزي در سربرگ پيش بيني مي شود. همچنين عناصر بصري تزئيني ديگر. بطور معمول محل قرارگيري آرم و عنوان در بالاي سربرگ پيش بيني مي شود، اين مورد به ويژه در سربرگ هاي ادارات دولتي بعنوان يک اصل رعايت مي شود. اگر چه در ساير موارد طراح مي تواند با توجه به روحيه و محدوده ي فعاليت سفارش دهنده، مکان مناسب براي قرار گرفتن آرم و عنوان را تعيين کند. بديهي است که محل قرارگيري آرم نبايد لطمه اي به کاربري اصلي سربرگ (ضرورت نگارش متن بر روي آن) وارد کند. قرار گرفتن نشانه و عنوان در سمت چپ يا راست (بالا) سربرگ بستگي به شکل و جهت نشانه دارد، ولي بطور معمول در سربرگ هاي دولتي نشانه در سمت راست بالا قرار مي گيرد تا امکان درج تاريخ و شماره نامه در سمت چپ بالا ميسر باشد، زيرا درج موارد ياد شده در سمت چپ اين امکان را فراهم مي کند تا پس از آرشيو و بايگاني نامه هاي وارده، دستيابي به نامه هاي مورد نظر بر اساس شماره و تاريخ نامه (در هنگام ورق زدن پرونده بايگاني شده سريع تر انجام پذيرد.) ابعاد نشانه، اگر چه متأثر از شکل گرافيک آن قابليت کوچک و بزرگ شدن خواهد داشت ولي غالباً محدوده اي بين 5 تا 15 سانتيمتر مربع را به خود اختصاص مي دهد. اندازه قلم عنوان نيز بسته به کوتاه يا مفصل بودن آن بين 10 پوينت تا 14 پوينت تعريف و معمولاً با قلم ضخيم ارائه مي شود. لازم به توضيح است در صورتي که عنوان طولاني باشد، امکان شکستن آن به دو يا سه خط مقدور است و اغلب بخش هاي اصلي عنوان را با قلم بزرگ تر از بخش هاي ديگر قيد مي کنند. عنوان بلافاصله در کنار آرم قرار مي گيرد و بر حسب شکل آرم و ضرورت هاي ديگر، در پايين، چپ يا راست نشانه جاي خواهد گرفت. اگر چه محل قرار گيري عنوان بسته به شکل کلي سربرگ قابل تعريف است اما قرار گيري عنوان در بالاي نشانه ي فرضي دور از ذهن است. نوع قلمي که براي عنوان استفاده مي شود بايد با گرافيک آرم و محدوده فعاليت صاحب آن متناسب باشد. نشاني اغلب در سربرگ قيد مي شود. اندازه ي قلم نشاني نيز متاثر از کوتاه يا بلند بودن آن محدوده اي بين قلم 8 تا 12 پوينت نازک خواهد داشت، اگر چه نوع فونت قلم انتخابي در اندازه ي قلم بسيار تعيين کننده است. همچنين نحوه چيدمان نوشتار نشاني نيز تحت تاثير ديگر عوامل بصري، مي تواند چپ چين، راست چين، وسط چين و يا حتي چيدماني نامنظم و ساختار شکن داشته باشد. عناصري که در سربرگ قيد مي شوند از حاشيه هاي سربرگ فاصله خواهند داشت (اين حاشيه ها از يک سانتيمتر کمتر نخواهند بود). در طراحي گرافيکي سربرگ بايد توجه داشت زمينه ي سربرگ حتي الامکان فاقد رنگ باشد، زيرا در صورت عدم رعايت اين امر، در هنگام کپي گرفتن يا ارسال سربرگ بوسيله فکس، زمينه ي نسخه ي تکثير شده، تيره و فاقد کيفيت و کاربرد خواهد بود. همچنين گرفيک اجرا شده براي سربرگ بايد به گونه اي باشد تا مشکلي براي نگارش متن و خواندن آن ايجاد نکند. نهايتاً بسته به موضوع و محدوده فعاليت و همچنين نظر سفارش دهنده، محدوديت هاي ذکر شده امکان کمرنگ شدن دارند و طراحي سربرگ هايي با قطع هاي متفاوت و گرافيک متنوع امکان پذير خواهد بود. قطع 14/8 × 21 A5 سانتيمتر پس از قطع A4 در اولويت طراحي قرار دارد. معمولاً اين قطع براي مکاتبات داخلي و يا متن هاي کوتاه مورد استفاده قرار مي گيرد. بايد توجه داشت اگر چه ابعاد سربرگ هاي A5 نصف سربرگ هاي A4 است اما نبايد عناصر بصري را نيز به همين نسبت کوچک کرد، بلکه بايد دقيقاً و مجدداً انتخاب قلم نوشتار و ابعاد عناصر بصري انجام پذيرد. نحوه گرافيک سربرگ در قطع هاي گوناگون، معمولاً يکسان است و تفاوت فاحشي با يکديگر ندارند.
مشخصات يک سربرگ خوب
يک سربرگ خوب بايد بتواند علاوه بر ترکيب بندي رنگ بندي و نوع آوري هويت شرکت يا موسسه مورد نظر را به خوبي نشان دهد که در يک سربرگ خوب بايد طراحي به گونه اي باشد که همه موارد لازم از جمله نام شرکت، حيطه فعاليت به صورت کلي، تاريخ، شماره پيوست و آدرس و شماره تلفن و فکس و هم چنين ايميل گنجانده شود. انتخاب فونت مناسب در ارتباط با موضوع سربرگ نيز الزامي است. با توجه به مطالب ارائه شده يک مشخصه (نشانه) خوب باعث فروش محصول يا تاييد يک پروژه خواهد شد. در طراحي اين عناصر گرافيکي براي موفقيت در بازار جهاني انعطاف پذيري يک راهنما است. يک طراحي حروف بايستي روي کاغذ، از طريق فکس يا روي اينترنت و به سادگي در هر زباني قابل تشخيص باشد. رنگ و شکل بايستي به دقت در نظر گرفته شود تا در تمام فرهنگ ها تاثير پذير باشد. در سبک نبايد محدوديت زماني وجود داشته باشد و مد روز و جريانات جاري نبايد بر آن تاثير بگذارد.
کارت ويزيت
کارت ويزيت: واژه لاتين (Visiting) در فرهنگ فارسي به معناي ملاقات و ملاقات کننده مي باشد که يک کارت کوچک تجاري است. کارت ويزيت معرف يک شناسنامه کوچک است که براي معرفي کالا شرکت و موسسه و غيره با ذکر شماره تلفن و آدرس به همراه امور خدماتي چاپ مي شود که امروزه شاهد اين پديده هستيد که طراحي کارت ويزيت براي بازار گرمي و کسب درآمد ميان سودجويان رواج پيدا کرده که هيچکدام از اين ها در طراحي کارهاي چاپي و گرافيکي تخصصي ندارند. اگر کارت ويزيت به تنهايي از طراحي خوبي برخوردار باشد در تبليغات تاثير فراواني دارد و حرف اول را مي زند به طوري که اين کارت که در قطع و اندازه کوچک عرضه مي شود علي رغم اينکه شايد به چشم نيايد ولي بالعکس مي تواند يک بمباران تبليغاتي بزرگ را راه اندازي کند. کارت ويزيت کارتي در ابعاد استاندارد 5×9 سانتيمتر است که بر روي مقوا با گراماژ گوناگون ارائه مي شود. کارت ويزيت در حقيقت نخستين مانور تبليغاتي براي يک موضوع است. (بويژه براي اشخاص حقيقي) عناصر بصري که بطور معمول در کارت ويزيت قابليت حضور دارند عبارتند از: نشانه و عنوان، مختصري از محدوده فعاليت و نشاني. افقي يا عمودي بودن کارت ويزيت بستگي به چگونگي تصاوير و نوشتار آن دارد. در طراحي گرافيک کارت بايد محدوده اي خالي از عناصر نوشتاري و تصويري پيش بيني شود تا گرفتن کارت از آن قسمت انجام گيرد. اندازه قلم ها در کارت ويزيت غالباً از 12 پوينت بيشتر نخواهد بود. همچنين تنوع استفاده از فونت هاي گوناگون به نسبت سربرگ متداول تر خواهد بود، اگرچه بايد توجه داشت اين تنوع استفاده، نبايد بيش از 2 تا 3 فونت باشد، ضمن آنکه تمامي آنها نيز بايد با يکديگر مشابهت بصري داشته باشند. استفاده از عکس هاي با جزئيات، بدليل عدم امکان بزرگ نمايي آنها، کمتر توصيه مي شود. کارت ويزيت نيز متناسب با محدوده فعاليت موضوع و نظر سفارش دهنده قابليت حرکات فانتزي را خواهد داشت (به استثناي ادارات دولتي). اگر چه ابعاد کارت ويزيت بيشتر بصورت استاندارد استفاده مي شود ولي در صورتي که کارت بصورت عمودي طراحي شود، کاستن از پهناي کارت (2 تا 4 ميليمتر) سبب زيباتر شدن قطع خواهد شد.توجه به تراز کردن انتها و ابتداي خطوط و نوشتار با يکديگر و با تصاوير و فرم ها مي تواند گرافيک کارت را قوام بخشد و بر زيبايي چيدمان بيفزايد.
مشخصات يک کارت ويزيت خوب

مشخصات يک کارت ويزيت خوب

1- داراي ترکيب بندي مناسب و جذاب و نو باشد. 2- از لحاظ بصري مخاطب را به سرعت جذب کند. 3- داراي فضاهاي مثبت و منفي متعادل باشد. 4- استفاده ي مناسب از فونت هاي مرتبط با موضوع مثلا در يک کارت ويزيت که مربوط به يک وکيل مي باشد فونت رسمي و سنگيني را مي طلبد در صورتيکه يک کارت ويزيت پرورش اندام ميتواند فونت تبليغاتي تري را داشته باشد و يا کارت ويزيت يک طراح گرافيک مي تواند کاملا ساختار شکنانه باشد. آرم تصوير و نوشتار در بهترين حالت و بهترين کمپوزيسيون لي اوت شود رنگ در کارت ويزيت از اهميت بسزايي برخوردار است به همين جهت طراح گرافيک بايد حتما رنگها را به خوبي بشناسد و بر روانشناسي رنگ کاملا اشراف داشته باشد چرا که هر نوع ويزيتي مختص به حرفه و شغل خاصي است و هر حرفه و شغلي داراي ويژگي هاي خاص خود مي باشد به همين جهت روانشناسي هر حرفه و شغل نيز متفاوت است. توجه به ساختار شکني در طراحي ويزيت مي تواند آن ويزيت را در ذهن مخاطب براي هميشه ماندگار سازد. ويزيت هايي که عموما شلوغ بوده و فونت و رنگ شناسي ندارند خيلي سريع از ذهن مخاطب حذف مي شوند در حالي که يک ويزيت خلوت با طراحي حرفه اي و ساده و يا يک ويزيتي که در آن معيارهاي رايج و قديمي طراحي به هم ريخته شده و در آن ساختار شکني شده است براي مدتي طولاني و يا هميشه در ذهن مخاطب ثبت مي شود.

پاکت نامه
پاکت نامه بسته اي که سرنامه يا سربرگ در آن قرار مي گيرد و اينکه چگونه از نظر زيبايي طراحي شود و اينکه نامه قرار است به چه شکل در آن گنجانده شود. همه و همه بستگي به ايده و ذوق و سليقه طراح آن دارد. در واقع پاکت نامه محافظ متن و محتواي نامه مي باشد. يک طرف از چهار طرف پاکت نامه اغلب چسب دار هستند که با اندکي مرطوب کردن، چسب خاصيت چسبندگي پيدا کرده و به سطح مي چسبد. اين هم دليل به آن است که تا گيرنده از بازنشدن آن مطمئن شود و به عبارتي مي تواند محافظ نامه هاي محرمانه شود، هم اينکه محافظت از خود نامه که از پاکت بيرون نرود و نيز تميز بودن نامه تا رسيدن به مقصد که در خوانايي و رسايي پيام تاثير دارد. ابعاد پاکت نامه معمولاً متناسب با ابعاد سربرگ (A4) تعيين مي شود. بهتر است ابعاد پاکت مورد نظر در حالت بسته شده، يک سوم ابعاد سربرگ به اضافه ي شش ميليمتر (پهنا و بلندا) باشد. پاکت نامه نيز داراي نشانه و عنوان است و درج نشاني بر روي آن الزامي است. محل قرارگيري نشانه و عنوان معمولاً در نيمه ي سمت چپ و بالاست. نشاني نيز قاعدتاً در پايين سمت چپ قيد مي شود. چيدمان عناصر موجود در پاکت نامه بيشتر در حالت افقي انجام مي گيرد. آنچه بايد مورد توجه باشد، خالي نگهداشتن نيمه ي بالا و سمت راست پاکت جهت الصاق تمبر و انجام عمليات پستي است (در صورتي که هزينه پست پيشاپيش محاسبه شده باشد، استفاده از اين بخش، نيز بلامانع است) البته مقصود از خالي بودن اين بخش، عدم درج اطلاعات نوشتاري و تصاويري نظير آرم است و استفاده از خطوط و فرم هاي تزئيني امکان پذير خواهد بود، اگر چه همين موارد نيز بايستي با احتياط انجام شود چرا که نصب تمبر و مهرهاي پستي اثر گذاري خود را خواهند داشت. نکته ي پر اهميت در طراحي ست اوراق اداري، ضرورت هماهنگي بصري در تمامي محصولات آن است. به عبارت ديگر يک هويت مشخص بايد در ميان سربرگ، کارت ويزيت، پاکت نامه، کارت پرسنلي و ... موجود باشد. اين هويت بصري مشترک مي تواند از طريق ارائه ي عناصر بصري تزئيني مشترک و يا با نحوه رنگ پر دازي و چيدمان مشابه و ... ايجاد شود. بطور معمول نقطه شروع طراحي اوراق اداري از سربرگ يا کارت ويزيت است و سپس بر اساس الگوي اوليه، موارد بعدي شکل خواهند گرفت، ضمن آنکه در هر مرحله امکان بازنگري و تغيير بر روي موارد انجام شده پيشين محتمل است.
عمده فعاليت هاي دپارتمان طراحي گرافيک شرکت رِگا
 • طراحي کاتالوگ
 • طراحي بروشور
 • طراحي پوستر
 • طراحي ست اداري
 • طراحي استيکر و برچسب
 • طراحي بنر
 • طراحي استند
 • طراحي کتاب
 • طراحي مجله
 • طراحي کاور
 • طراحي تنديس
 • طراحي هولوگرام
 • طراحي نشان تجاري (لوگو،لوگو تايپ)
 • هداياي تبليغاتي
 • طراحي و ساخت بسته بندي ، فولدر،جعبه هاي صنعتي و فانتزي نايلکس،ساک خريد،جعبه سي دي