نکات سیستم آموزش الکترونیکی

۱۳۹۸-۰۷-۱۸
10 اصل آموزش الکترونیک

۱۰ اصل آموزش الکترونیک یا آموزش مجازی

در سال ۲۰۰۵ ، پروفسور اندرسون و مک کورمیک ساختاری را برای کیفیت آموزش الکترونیک ارائه داده و ده اصل برای آموزش الکترونیکی معین کردند و نیز یک رویکرد برای توسعه برنامه های موثر آموزش الکترونیک را تشریح کردند. به گفته این اساتید (اندرسون و مک کورمیک )، این ده اصل به طراحان کمک می کند تا فعالیتهای مرتبط با آموزش الکترونیک را بازخوانی کنند.. این اصول همچنین ممکن است معلمان را در انتخاب منابع، طراحی فعالیت های آموزش یاری می‌کند.
۱۳۹۸-۰۷-۱۵
آینده آموزش الکترونیک چه خواهد بود؟چگونه یادگیری از طریق بازی ممکن است؟ آموزی تلفیقی چیست؟

آینده آموزش الکترونیک چه خواهد بود؟چگونه یادگیری از طریق بازی ممکن است؟ آموزی تلفیقی چیست؟

استفاده از آموزش الکترونیک صرورت انکار ناپذیر جامعه کنونی بشراست که در این راستا استفاده از محصولات تکنولوژی بشری که تا کنون به عرصه ظهور قدم نهاده اند این امر را بسیار تسهیل می‌کند. تکنولوژی هایی از قبیل اینترنت، موبایل، دوربین های تصویر برداری دیجیتال و .... .آموزش الکترونیک از تغییر تکنولوژی بسیار متاثر بوده و قابلیت ارتقاء خواهد داشت که اینفوگرفیک زیر تشریح بصری از بستر مهیا شده برای پیشرفت آموزش الکترونیک را نمایش می‌دهد.
۱۳۹۸-۰۷-۰۷
۱۰ روش برای استفاده بهتر از ویدئوهای آموزشی

۱۰ روش برای استفاده بهتر از ویدئوهای آموزشی

۱۰ روش برای استفاده بهتر از ویدئوهای آموزشی
۱۳۹۸-۰۷-۰۴
سازماندهی دوره آموزشی و ارتقاء آموزش مجازی

سازماندهی آموزش الکترونیک و ارتقاء کیفیت دوره های آموزش مجازی

در مقاله حاضر سازماندهی یک دوره آموزشی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته و راهکاهایی جهت جلوگیری از آسیب های احتمالی ارائه خواهد داد
۱۳۹۸-۰۷-۰۲
چند پیشنهاد برای تعاملی کردن محتوای تولید شده برای کلاس آنلاین:

چند پیشنهاد برای تعاملی کردن محتوای تولید شده برای کلاس آنلاین

. تعاملی بودن محتوای تولید شده و خروج از آموزش یک طرفه یکی از نیازهای اساسی یادگیرندگان در حوزه آموزش مجازی می‌باشد. در این مبحث چند پیشنهاد جهت بهبود و ارتقاء کیفیت محتوای تولید شده ارائه شده است.
۱۳۹۸-۰۶-۳۱
چند راهکار طلائی برای تعاملی کردن کلاس آنلاین

چند راهکار طلائی برای تعاملی کردن کلاس آنلاین

یک برنامه آموزش مجازی چه زمانی آغاز می شود؟ برای شرکت کننده ها، کلاس انلاین زمانی آغاز می شود که آن ها وارد کلاس می شوند. از آن جایی که اغلب تاثیر آغازین و لحظه اول تعیین می کند که چه پیش خواهد آمد، مهم است که از این زمان برای تعیین انتظارات و برنامه در مسیر درست استفاده شود. در این جا ۵ نکته برای کمک به شما برای برگزاری یک کلاس آنلاین تعاملی گفته می شود.
۱۳۹۸-۰۶-۳۰
چند پرسش و پاسخ متداول در مورد کلاس آنلاین (بخش دوم)

چند پرسش و پاسخ متداول در مورد کلاس آنلاین (بخش دوم)

چند پرسش و پاسخ متداول در مورد کلاس آنلاین
۱۳۹۸-۰۶-۳۰
چند پرسش و پاسخ متداول در مورد کلاس آنلاین (بخش اول)

چند پرسش و پاسخ متداول در مورد کلاس آنلاین (بخش اول)

چند پرسش و پاسخ متداول در مورد کلاس آنلاین (بخش اول)
۱۳۹۸-۰۶-۲۸
المان های موجود در یک محتوای الکترونیکی

المان های موجود در یک محتوای الکترونیکی

المان های موجود در یک محتوای الکترونیکی
۱۳۹۸-۰۶-۲۸
12 مرحله مشترکی که برای تمام فرآیندهای تولید محتوای الکترونیکی باید انجام شود:

۱۲ مرحله مشترکی که برای تمام فرآیندهای تولید محتوای الکترونیکی باید انجام شود:

۱۲ مرحله مشترکی که برای تمام فرآیندهای تولید محتوای الکترونیکی باید انجام شود: